Sikkerhedsinstruks (SIN):


Siden er p. t. under ombygning og mange billeder og links er derfor i øjeblikket inaktive. En fungerende kopi af siden, som den så 31. august 2017, kan dog indtil videre ses her:

*****SIDEN ER UNDER OPBYGNING*****
 
Klik her for at se, hvad der senest er opdateret her på siden.

 
0. Indledning
 
Sikkerhedsinstruks er en instruks, der regulerer trafikken på udvalgte dele af den statsejede del af det danske jernbanenet og "indeholder supplerende instrukser til SR (Sikkerhedsreglementet)". Sikkerhedsinstruksen forkortes "SIN". Nu til dags udgives SIN af Banedanmark og den nyeste udgave kan findes her: http://www.bane.dk/visSideforloebBeholder.asp?artikelID=6298. Sikkerhedsinstruksen opdeles traditionelt i 1) en generel del gældende for hele landet benævnt SIN (Ø/V), 2) en østlig del gældende for Danmark øst for Storebælt benævnt SIN (Ø), og 3) en vestlig del gældende for Danmark vest for Storebælt benævnt SIN (V).
 
SIN i sin nuværende form blev født xx.xx.19xx. Forløberen for SIN var "Togplan 10", der ikke nærmere skal omtales her.
 
1. Overblik over denne side
 
1.1. Nyudgaver bestående udelukkende af originalsider
       1.1.1. SIN (Ø/V)
       1.1.2. SIN (Ø)
       1.1.3. SIN (V)
1.2. Rettelsesblade i nummerrækkefølge opdelt på nyudgaver
       1.2.1. SIN (Ø/V)
       1.2.2. SIN (Ø)
       1.2.3. (SIN (V)
1.3. Kombinationer af originalsider og rettelsesblade sorteret i kronologisk orden
       1.3.1. SIN (Ø/V)
       1.3.2. SIN (Ø)
       1.3.3. SIN (V)
 
----------
1.3.1. SIN (Ø/V) Kombinationer af originalsider og rettelsesblade sorteret i kronologisk orden 
 
 
1.3.2. SIN (Ø) Kombinationer af originalsider og rettelsesblade sorteret i kronologisk orden
 
 
1.3.3. SIN (V) Kombinationer af originalsider og rettelsesblade sorteret i kronologisk orden
 

Ryg af SIN-ringbind. Disse "design"-ringbind i størrelse A5 blev indført i 19XX. (Jeg husker det som 1975; men jeg mangler en primærkilde til at dokumentere det). 
Ryg af SIN-ringbind. Årstal for introduktion ukendt.

Forside af SIN-ringbind. Årstal for introduktion ukendt.