20200328 - 28. marts 2020 Roskilde-Køge


Det forekommer noget uklart, hvorfor denne "instruktion" ikke er udgivet som en almindelig sikkerhedsinstruks. Men det kan måske skyldes, at strækningen Roskilde-Køge ikke mere er en "almindelig" strækning og derfor ikke mere indgår i "SIN-hierakiet".___________
Noter: Se her.